با هم خوانی موسیقی در وبگاه روزگـــــــــــــــــــــــــــــــــار
سواره ای که خودش صدای الاغ میداد!!!
 
آخرین مطالب
 
پیام ماهانه روزگار
http://rouzegar.blogfa.com

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.
دانلود فیلتر شکن فری گیت
 

دانلود فیلتر شکن فری گیت

لینک دانلود سالم است.

حجم:2.06 MB

رمز فایل در صورت وجود:rouzegar.blogfa.com

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.
دید خندید رفت درید
دید خندید رفت درید.

و در اخر به دستانت که نگاه میکنی،جز سرخی،نمیبینی.
سنگین است بار بی همانندی،ولی بدون سنگینی ،وزنه روزگار کاری به جایی نمیبرد.

میخندی از این همه هماهنگی،نمیبینی و نمیخواهی که ببینی.
میخندی از این که چرا را،برای کدام چون نادرست بیاوری.

دستانت را میبندی.

میروی از این اهالی فرسنگ ها دورتر،بدون انکه روی را برگردانی.
میروی و دیده ها را میگذاری و با خود داده ها را میبری.

میرسد آن روز...
.
.
.
باید درید...
http://rouzegar.blogfa.com

1393 توسط م.ج

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.
باد
لبخند تلخ بر لبانت بنشیند و تنهایی تو را مجبور به نوشتن کند...

باد.

که بگویی هان ای ازادی،در جوابت بگوید....صدا قطع شد.

و باد بر سر نشسته ای تنها، فرود امد.انگار که دیگر هیچ چیز مهم نیست،چشمان در هم ریخته که دیگر به فرمان مغز کار نمیکند،چشمانی که خود کفا شده و سرخ.

چشمانی سرخ در کاسه ای سفید که هر روز به اغوش هم میروند.تدریجا چشم،سرخی را به کاسه و کاسه سفیدی را به چشم اهدا میکند.چشمانی که صدای نفیر ارام را میشنود.چشمی که فقط چشم نیست.
یک موجود کامل است.مستقل و با استقلال.درود.

همه چیز در جوار تکه گوشت مردی مرده که در چاک دنیای هوس مرد،بی انکه حتی بی اختیار شود،اتفاق افتاد.
و صدایی که تکرار می شود و تکرار میشود.

که بگویی خسته ای،اما خستگی را مانند خورده برنجی که فقط گنجشک های شهر را سیر میکند ببینی.

ناراضی باشی،در حالی که همه چیز برای رضا باشد.رضایی که فقط گفته شد نه دیده.

تاریک باشی،زیرا که روشنایی را فقط نوری دروغین میبینی که فقط شب ها روشن است و روز هیچ فایده ای ندارد.

شب ها زنده ای،دیگر حتی شب ها هم نمیمیری،روز را سنگری میبینی که دیوار های چوبی دارد اما طرح آن مثل سنگ است،دلخوشی ات امنیتی است که فقط شبیه سنگ است،اما با هر فریادی در هم میشکند.

و باز بگویی..هان ای.......اما این بار،به جای صدا، گردن،قطع شد.

میگوید می خواستیم شما را، و دیگر نه،و دیگر نه.

و دیگر نه...

 نه...

http://sadredearth.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/02/darkness-725288.jpg

 

 م.ج یکشنبه 12 مرداد 1393

 

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.
ما در خرابه ای پر از نا امیدی عشق را پیدا کردیم...!
 

ما در خرابه ای پر از نا امیدی عشق را پیدا کردیم...!

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.
و اینک این همان انسان است ...

همه چیز ارام بود.

ابتدا را میگویم،همان ابتدای ابتدا.

باد بود نه طوفان.کوه،دریا،ابر،خورشید،ماه،ستاره

بدون دستور،اجبار،زور اختیار.ایین،رسم،ادب،فرهنگ،...

و اما،گویا چیزی کم بود.کم که نه،وجود نداشت.

چیزی که باید تمام این پدیده ها را میفهمید.

پدیده ها نیز از این بی اهمیتی رنج برده و از افریننده خود گله مند شدند.

صدای اعتراض به گوش جهان رسید.

جهان که دموکراسی وجود داشت به این اعتراض گوش فرا داد و موجودی را ساخت.

موجودی با دوپا و دو دست که همان ابتدا تنها چیزی که میفهمید حرکاتی موزون بود.

دست و پایش را بطور هماهنگ و بیخود و بی جهت تکان میداد انگار که فرق بین دست و پا را نمیدانست.

جهان این موجودات را انبوه سازی کرد و برند تبلیغاتی خود را بنام بدان (بفهم)گذاشت.

و بعد...

موجودات دو دسته شدند،

دسته اول هیچوقت فرق بین دست و پا را نفمیدند.

و دسته دوم تنها فرق بین دست و پا را فهمیدند.

و بعد...

دسته اول و دسته دوم هر کدام به گروه های متعددی تقسیم شدند.

و امروز..

باز صدا هایی شنیده میشود که گوش جهان به ان ها توجهی میکند.

باز صدای همان اعتراض.

این بار پدیده ها نیاز به دسته سوم دارند.

دسته ای که دست دارند و پا هم دارند،فرق ان هم میفهمند.

اما در کنار این صدایی دارند که می توانند با جهان سخن بگویند.

نه کتابی داشتند نه ثباتی.نه تبلیغ نه مبلغ.هیچ هیچ هیچ.

تنها چیزی که داشتند وجودشان بود که ان را هم به جهان داده اند.

و تنها  با افریننده خویش سخن میگویند.

و جهان کسی بود بنام خدا.

و اینک اینان میدانند که صدایی هست.

میدانند.

و برابر نیستند،انان که میدانند با انان که نمی دانند.

3/4/1393سه شنبه alone boy

1393 توسط م.ج

گذاشتن نظر ملاک نیست،مهم خواندن مطالب است.


   

جدیدترین قالبهای بلاگفا


جدیدترین کدهای موزیک برای وبلاگ